ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 2019

2020-10-22T13:24:31+00:00

Σκοπός: Να παρέχεται ουσιαστικώς η δυνατότητα πρόσβασης στα Δικαστήρια στους δανειολήπτες, προκειμένου να μπορούν να αμφισβητήσουν το ύψος του οφειλόμενου ποσού και να αμφισβητήσουν την υποθήκη επί Δικαστηρίω.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 20192020-10-22T13:24:31+00:00

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΤΡΟΠΟΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ

2020-10-22T13:25:48+00:00

Πρόταση ώστε στα Σχέδια Υπηρεσίας για διορισμό ή προαγωγή στην Δημόσια Υπηρεσία να απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό ανώτερο της ξένης.  Μέχρι σήμερα παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο να απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας στο ίδιο επίπεδο με την Ελληνική.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΤΡΟΠΟΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ2020-10-22T13:25:48+00:00

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ ΤΟΥ 2019

2020-10-22T13:28:10+00:00

Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής την 1η Φεβρουαρίου 2019.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ ΤΟΥ 20192020-10-22T13:28:10+00:00

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 2018

2020-10-22T13:30:09+00:00

Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 16 Νοεμβρίου 2018.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 20182020-10-22T13:30:09+00:00
Go to Top