Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 16 Νοεμβρίου 2018.