Σκοπός: Να παρέχεται ουσιαστικώς η δυνατότητα πρόσβασης στα Δικαστήρια στους δανειολήπτες, προκειμένου να μπορούν να αμφισβητήσουν το ύψος του οφειλόμενου ποσού και να αμφισβητήσουν την υποθήκη επί Δικαστηρίω.