ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ

			
			

Σημαντικότερες Νομικές Προτάσεις

2021
2020
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ίδρυση Ταμείου Στήριξης Νόμος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2019

Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής την 31η Ιουλίου 2020.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

Αναδασμός. Ελάφρυνση κριτηρίων για διαχωρισμό αγροτικής γης σε περιοχή αναδασμού.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ποινική Δικονομία. Εκσυγχρονισμός Νομοθεσίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ποινική Δικονομία.  Εκσυγχρονισμός Νομοθεσίας.

2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 2019

Σκοπός: Να παρέχεται ουσιαστικώς η δυνατότητα πρόσβασης στα Δικαστήρια στους δανειολήπτες, προκειμένου να μπορούν να αμφισβητήσουν το ύψος του οφειλόμενου ποσού και να αμφισβητήσουν την υποθήκη επί Δικαστηρίω.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 ΩΣ 2019

Κοινωνική Νομοθεσία. Προστασία Βοηθών Σχολικών Εφορειών και Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΤΡΟΠΟΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ

Πρόταση ώστε στα Σχέδια Υπηρεσίας για διορισμό ή προαγωγή στην Δημόσια Υπηρεσία να απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό ανώτερο της ξένης.  Μέχρι σήμερα παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο να απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας στο ίδιο επίπεδο με την Ελληνική.

2018