ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ

Σημαντικότερες Νομικές Προτάσεις

2021
12 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

5 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1965 9/1965

2020
30 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2003 (98(Ι)/2003)

21 Οκτωβρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ίδρυση Ταμείου Στήριξης Νόμος.

21 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1972 (86(ι)/1972)

Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

31 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2019

Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής την 31η Ιουλίου 2020.

31 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

31 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3(2) ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ

Επέκταση σχολικής αργίας την 7 Ιανουαρίου.

31 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

Αναδασμός. Ελάφρυνση κριτηρίων για διαχωρισμό αγροτικής γης σε περιοχή αναδασμού.

28 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ποινική Δικονομία. Εκσυγχρονισμός Νομοθεσίας.

28 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ποινική Δικονομία.  Εκσυγχρονισμός Νομοθεσίας.

2019
6 Δεκεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 2019

Σκοπός: Να παρέχεται ουσιαστικώς η δυνατότητα πρόσβασης στα Δικαστήρια στους δανειολήπτες, προκειμένου να μπορούν να αμφισβητήσουν το ύψος του οφειλόμενου ποσού και να αμφισβητήσουν την υποθήκη επί Δικαστηρίω.

5 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 ΩΣ 2019

Κοινωνική Νομοθεσία. Προστασία Βοηθών Σχολικών Εφορειών και Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών.

12 Απριλίου 2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΤΡΟΠΟΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ

Πρόταση ώστε στα Σχέδια Υπηρεσίας για διορισμό ή προαγωγή στην Δημόσια Υπηρεσία να απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό ανώτερο της ξένης.  Μέχρι σήμερα παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο να απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας στο ίδιο επίπεδο με την Ελληνική.

1 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ ΤΟΥ 2019

Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής την 1η Φεβρουαρίου 2019.

2018
16 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

Υποχρέωση καταβολής κοινοχρήστων.

16 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 2018

Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 16 Νοεμβρίου 2018.