Έχω ετοιμάσει και καταθέσει σήμερα, μαζί με τον συναγωνιστή Ηλία Μυριάνθους, δύο Προτάσεις Νόμου, οι οποίες τροποποιούν τον Νόμο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως και πιο συγκεκριμένα το Μέρος του Νόμου που αφορά τις εκποιήσεις, οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα τεθούν πολύ σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας.

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούμε στην ρύθμιση των εκποιήσεων, κατά τρόπο ώστε ορισμένες κατηγορίες σύμβασης υποθήκης που αφορούν είτε στη βασική κατοικία είτε στην επαγγελματική στέγη είτε σε ιδιοκτησία η οποία χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς να μην πωλείται με τον αυτοποιημένο και πολλές φορές άδικο τρόπο με τον οποίον γίνονται σήμερα οι εκποιήσεις, προκειμένου να διασωθεί ο κοινωνικός ιστός.

Περαιτέρω οι Προτάσεις αποσκοπούν στην παροχή πρόσβασης στα Δικαστήρια του ενυπόθηκου οφειλέτη και η παροχή σε αυτόν της ευκαιρίας να αμφισβητήσει το πραγματικό υπόλοιπο της οφειλής του, κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάμει σήμερα. Θα δικαιούται επίσης να αμφισβητήσει την νομιμότητα της υποθήκης, όταν η υποθήκη είναι παράνομη και περαιτέρω να διεκδικήσει τον παραμερισμό της πώλησης ή την αναστολή της. Με τις Προτάσεις προστατεύονται οι κατοικίες μέχρι ποσού €400.000.-, η επαγγελματική στέγη μέχρι ποσού €500.000.- και τα γεωργικά ακίνητα (στα οποία έχουν ανεγερθεί είτε υποστατικά κτηνοτροφίας είτα άλλα παρεμφερή) μέχρι ποσού €700.000.-

Η πιο πάνω προστασία δεν έχει καμία σχέση με τους «στρατηγικούς κακοπληρωτές», οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν επωφελούνται από την Πρόταση. Από την Πρόταση επωφελούνται οι νοικοκυραίοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις και η γεωργία.

Προσπάθεια θα γίνει οι πιο πάνω Προτάσεις να εξεταστούν και να ψηφιστούν πριν την ψήφιση του Προϋπολογισμού. Θα πρέπει να τονισθεί ότι για την ΕΔΕΚ και τους συντάκτες των Προτάσεων αυτών η ρύθμιση των εκποιήσεων αποτελεί κόκκινη γραμμή.

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΔΕΚ

Κατεβάστε τα επίσημα αρχεία πιο κάτω:

Share This Post!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις !