Είναι προφανές ότι το μεγάλο πρόβλημα στην επίλυση του Κυπριακού είναι, πέραν της Τουρκίας η οποία εμμένει στους στόχους της για τουρκοποίηση της Κύπρoυ με την αδιάλλακτη στάση της, το γεγονός ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε έννοιες και μοντέλα λύσης (π.χ. διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία) τα οποία από τη φύση τους, όπως προσπάθησα να εξηγήσω είναι αντιπαραγωγικά, άγνωστα στο δίκαιο και στην πολιτική κι τα οποία απλώς αναπαράγουν και διαιωνίζουν τα αδιέξοδα. Κλασική απόδειξη είναι ότι το 2020 (31 και πλέον χρόνια μετά την πανηγυρική αποδοχή της διζωνικής από την πλευρά μας επί Γιώργου Βασιλείου) το Κυπριακό όχι μόνο δεν έχει λυθεί αλλά έχει περιέλθει σε αδιέξοδα, στασιμότητα με την Τουρκία να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται τα τελευταία χρόνια. Επομένως η απάντηση είναι ότι πρώτα θα πρέπει να απαλλαγούμε από τα στερεότυπα στα οποία έχουμε εγκλωβιστεί πριν καθορίσουμε τη γραμμή μας.