Έχω καταθέσει, μαζί με την πολύτιμη στήριξη και βοήθεια των συναδέλφων βουλευτών κ.κ. Μυριάνθους, Λιλλήκα, Γιωργάλλα και Βότση τις τροπολογίες επί του νομοσχεδίου που έχει καταθέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για πρόσβαση στα Δικαστήρια των δανειοληπτών και ταχεία επίλυση των χρηματοπιστωτικών διαφορών.

Με βάση τις τροπολογίες, δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλοι οι δανειολήπτες οι οποίοι θα μπορούν να αμφισβητήσουν το αληθές υπόλοιπο της οφειλής, να αμφισβητήσουν τις υπερχρεώσεις, τη νομιμότητα των υποθηκών και τη δικαιότητα ή μη της διαδικασίας της εκποίησης.

Παράλληλα, με βάση τις τροπολογίες, το Δικαστήριο θα μπορεί είτε να διατάξει αναστολή είτε ακύρωση της διαδικασίας εκποίησης. Θα μπορεί να διατάξει, αντί της εκποίησης, την ετοιμασία συμφωνημένου σχεδίου εξόφλησης αποπληρωμής της οφειλής ή και αναδιάρθρωσης του χρέους, στη βάση του αληθινού και πραγματικού υπολοίπου.

Σχετικά επισυνάπτεται το κείμενο των τροπολογιών.

Κωστής Ευσταθίου

Βουλευτής Περιφέρειας Λευκωσίας

Share This Post!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις !