Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν όμως πολλοί παράδρομοι. Ένας από αυτούς είναι και η διαστροφή αρχών πάνω στις οποίες είναι οικοδομημένο το δημοκρατικό πολίτευμα. Κλασσική περίπτωση αποτελεί η πολιτική αθλιότητα που προκαλεί η διαστροφή της «πολιτικής ορθότητας» όπως την αντιλαμβάνονται οι υπαίτιοί της.

Τα τελευταία χρόνια καθιερώνεται μία αντίληψη στην Κύπρο σύμφωνα με την οποία κάποια, λίγα , πρόσωπα ή θεσμοί αναλαμβάνουν μόνοι το φορτίο να καθαρίσουν τους «γουμάδες» της πολιτικής όπως επί λέξει κατά καιρούς έχει τονισθεί ή να πατάξουν μόνοι τη διαφθορά, καθότι όλοι οι υπόλοιποι είναι διεφθαρμένοι.

Προσφάτως έχει δει το φως της δημοσιότητας η «Λίστα ΠΕΠ» του Γενικού Ελεγκτή. Μάλιστα η Βουλή των Αντιπροσώπων πρωτοστατώντας και αυτή στον αγώνα κατά της διαφθοράς προχώρησε στη δημοσίευσή της αναγνωρίζοντας ότι αυτό το οποίο έπραττε ήταν και παράνομο και απρόσφορο. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει ονόματα προσώπων τα οποία ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει εάν έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης κατά τη διαδικασία είτε της σύναψης δανείου είτε της αναδιάρθρωσης είτε της εξόφλησης τους μετά που κατέστησαν μη εξυπηρετούμενα. Ο ίδιος προσθέτει ως λόγο για αυτή του την αμέλεια την παράλειψή του να συγκρίνει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις των ΠΕΠ στη Λίστα με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Αφήνει επομένως κατά τρόπο απαράδεκτο υπονοούμενα και υπαινιγμούς ότι ο λόγος για τον οποίον δεν κατέληξε ότι έγινε κάτι το επιλήψιμο, δεν είναι ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν πράξει οτιδήποτε το μεμπτό, αλλά διότι δεν προχώρησε σε περαιτέρω έρευνα.

Πρόκειται για κλασσική περίπτωση αδικίας και διαπόμπευσης ανθρώπων την οποία προθύμως υιοθέτησαν και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και την οποία πολλοί έχουν αναπαραγάγει. Αυτός ο υπαινιγμός θυμίζει τη θέση ότι κάποιο πρόσωπο είναι αθώο, όχι επειδή δεν διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα, αλλά διότι δεν έχει ξεκινήσει οποιαδήποτε έρευνα εναντίον του. Όλοι δηλαδή είναι ύποπτοι σε αυτόν τον τόπο πλην των «πολέμιων της διαφθοράς».

Η Λίστα ΠΕΠ για λόγους τους οποίους δεν μπορεί κάποιος να κατανοήσει, δεν επεκτάθηκε και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα οποία ΠΕΠ ή βουλευτές υπήρξαν εγγυητές. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην φιγουράρουν στον Κατάλογο γνωστά ονόματα «πολέμιων της διαφθοράς».

Αυτή η αδικία η οποία προκαλείται με την διαπόμπευση προσώπων γίνεται ακόμα πιο εμφανής με την αναφορά του ίδιου του Γενικού Ελεγκτή στην έκθεσή του ότι δεν προχώρησε και δεν εξέτασε ούτε τις περιστάσεις ή τις συνθήκες για τις οποίες κάποιο πρόσωπο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις του. Αφήνει όμως το πρόσωπο αυτό έκθετο με όλα τα συνεπακόλουθα.

Μία άλλη παράμετρος του ιδίου θέματος είναι οι αναφορές σε «διαγραφές» δανείων, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώραν. Αυτό που έγινε ήταν η εφαρμογή προεξοφλητικού επιτοκίου αντί του συμβατικού στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης. Αυτό προβλέπει εξάλλου η Νομοθεσία. Αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμιμου υπό τις περιστάσεις επιτοκίου, ήταν να αποκαλυφθούν τα τεράστια ποσά υπερχρεώσεων με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα δάνεια. Επομένως αντί «διαγραφών» όφειλε ο Κατάλογος να αναφέρεται σε επανεκτίμηση επιτοκίου και επαναφορά του στα επιτρεπόμενα πλαίσια.

Από την Ελεγκτική Υπηρεσία προβλήθηκε και ο ισχυρισμός πως ό,τι έπραξε ήταν η εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης τι τεκταίνεται γύρω του. Πέραν του γεγονότος ότι η θέση αυτή δεν βρίσκει έρεισμα στα πρότυπα διεξαγωγής ελέγχου, θυμίζει την περίπτωση του ιατρού ο οποίος αν και δεν διαπιστώνει οποιαδήποτε ασθένεια, εντούτοις επειδή είναι πεπεισμένος ότι κάτι «ύποπτο» συμβαίνει, αναφέρει στον ατυχή ασθενή του τα κλινικά του ευρήματα και τον αφήνει να μαντέψει ποια ασθένεια έχει.

Τελειώνω με μία μικρή παρατήρηση. Τα ελεγκτικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται η Έκθεση απαιτούσαν σύνεση, σαφήνεια, πλήρη έρευνα και πλήρη έλεγχο συγκρίσιμων δεδομένων. Δεν επιτρέπουν αόριστες αιτιάσεις είτε πλημμελείς έρευνες. Εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο πώς ενώ αντικείμενο του ελέγχου ήταν η ΣΕΔΙΠΕΣ – ΚΕΔΙΠΕΣ, αυτό περιορίστηκε σε έλεγχο δανείων μερικών δεκάδων ΠΕΠ.

Η «Λίστα ΠΕΠ» παρουσιάστηκε δύο μήνες πριν τις βουλευτικές και έχει μετατραπεί σε σημαία ευκαιρίας συγκεκριμένων «αδιάφθορων» – «πολέμιων της διαφθοράς» στους οποίους περιλαμβάνονται ασφαλώς βουλευτές και ανθυποψήφιοι σε μία προσπάθεια διαστροφής της πραγματικότητας. Είναι για αυτό τον λόγο που στο προοίμιο του άρθρου μου έχω αναφερθεί στους «παράδρομους» και «ξέστρατα» που πολλές φορές οδηγούν στην διάβρωση αυτού τούτου του πυρήνα της Δημοκρατίας, δηλαδή του σεβασμού στην αντίθετη άποψη και στην άσκηση της πολιτικής με δίκαιους όρους.

Την απόλυτη αλήθεια δεν την κατέχει ουδείς.

Κωστής Ευσταθίου

Βουλευτής Σ.Κ. ΕΔΕΚ

Share This Post!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις !