Το 2015 στενό συγγενικό μου πρόσωπο ενοποίησε σε ένα και αναδιάρθρωσε τα διάφορα δάνεια τα οποία είχε στον Συνεργατισμό.  Για σκοπούς δικούς του, το Συνεργατικό Ίδρυμα έθεσε ως όρο να υπογράψουν ως συνοφειλέτες δύο επιπρόσθετα πρόσωπα, προκειμένου να γίνει δεκτή η αναδιάρθρωση και ενοποίηση.

Το δάνειο αυτό εξασφαλίσθηκε με υποθήκες οι οποίες υπερκάλυπταν το ποσό της οφειλής η οποία και έφερε τόκο πολύ υψηλότερο του μέσου όρου κατά την εποχή, δηλαδή 6,25%.  Κατά την αναδιάρθρωση και ενοποίηση δεν διαγράφηκε κανένα απολύτως ποσό από τις οφειλές που εκκρεμούσαν και οι οποίες τελικώς ενοποιήθηκαν.

Υπέγραψα εγώ και ένα άλλο στενό μου συγγενικό πρόσωπο ως συνοφειλέτες του συγκεκριμένου προσώπου για τους λόγους που ανέφερα πιο πάνω.  Το δάνειο αυτό αρχικώς εξυπηρετείτο, αλλά αργότερα για λόγους που αφορούν τον πραγματικό οφειλέτη αυτό κατέστη μη εξυπηρετούμενο.

Εν τέλει το 2019 το δάνειο αυτό συμφωνήθηκε να εξοφληθεί και όντως εξοφλήθηκε με την μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας προς τον δανειστή και καταβολή μετρητών.

Με τον τρόπο αυτό, τεχνικώς περιλήφθηκε και το δικό μου όνομα στην «Λίστα Γιωρκάτζιη».

Share This Post!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις !