Παρέμβαση του βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Ευσταθίου στη Διάσκεψη COSAC LVI, Μπρατισλάβα, 14 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με το θέμα «Η ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ» (“Strengthening the role of national parliaments in the EU”)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι διάχυτη η κρίση δημοκρατικού ελλείμματος, με ορατό πια το ενδεχόμενο της οριστικής αποξένωσής της από τους πολίτες.

Καθίσταται επιτακτική επομένως η ανάγκη μείωσης του δημοκρατικού και κοινωνικού ελλείμματος μέσα από την ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τα εθνικά κοινοβούλια, λόγω της δημοκρατικής τους νομιμοποίησης, θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ και στο ρόλο που παρέχει σε αυτά η Συνθήκη της Λισαβόνας. Στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν ουσιαστικά υπόψη τις θέσεις και ιδιαίτερα τις ανησυχίες των εθνικών κοινοβουλίων. Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα εθνικά κοινοβούλια, τις προτεραιότητες του πολίτη και τις ανάγκες του στη χώρα που ο ίδιος ζει. Το να συνεχίσουμε να προσποιούμαστε ότι η ΕΕ δεν είναι ένωση εθνικών κρατών, δεν καταλήγει πουθενά.

Η αιτιολογημένη γνώμη των εθνικών κοινοβουλίων σε σχέση με τις προτάσεις της ΕΕ, ως δικαίωμα που απορρέει από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να αντιμετωπίζεται, όχι ως εμπόδιο, αλλά ως συνεισφορά στη διαμόρφωση των δράσεων και των πολιτικών της Ένωσης.

Η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση της όποιας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντά στην απόσταση μεταξύ Ευρωπαίου Πολίτη και θεσμών και στην απαξίωση του ευρωπαϊκού οράματος, ώστε τελικά να μην μετατραπεί σε γραφειοκρατικό και στεγανό εφιάλτη.

Είθε ο θεσμός της κίτρινης και της πράσινης κάρτας να μην αποτελούν το τέλος, αλλά την αρχή της διαδρομής της ενεργότερης και ουσιαστικής συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων.

Share This Post!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις !