ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), συμμετείχε σήμερα σε διαδικτυακή συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Συνέλευσης. Στο πλαίσιο της συνεδρίας, ο κ. Ευσταθίου ορίστηκε ομόφωνα εκπρόσωπος της Επιτροπής στην Οργάνωση Europa Nostra για το 2021.

Ως Εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής για το θέμα των συνεπειών της πανδημίας στους ιδιαίτερους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού, ο κ. Ευσταθίου παρουσίασε σχετικό προκαταρτικό μνημόνιό του.

Επισημαίνοντας αφενός, την καίρια σημασία της παιδείας και του πολιτισμού στη δημοκρατική διαδικασία και κοινωνική σταθερότητα, και αφετέρου, το μεγάλο πλήγμα που δέχθηκαν οι εν λόγω τομείς συνεπεία της πανδημίας, ο κ. Ευσταθίου υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά κατά προτεραιότητα και χωρίς περιστολές. Πρέπει, ανέφερε ο κ. Ευσταθίου, να εφαρμοστούν δικλείδες ασφαλείας στα εκπαιδευτικά συστήματα προς αποφυγή διακρίσεων στην προσβασιμότητα στη μάθηση και να στηριχθούν έμπρακτα οι πιο ευάλωτοι και περιθωριοποιημένοι μαθητές. Εξίσου σημαντικό, πρόσθεσε, είναι να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην τεχνολογία, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη σύνδεση του μαθητή με τη σχολική μονάδα εν καιρώ πανδημίας ή άλλων έκτακτων καταστάσεων στο μέλλον. Ο Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης του τομέα του πολιτισμού με πρόσθετους οικονομικούς πόρους για σκοπούς αντιστάθμισης των απωλειών που δημιούργησε η πανδημία. Πρέπει, τόνισε ο κ. Ευσταθίου, να στηριχθούν πολιτιστικοί φορείς και οργανώσεις, μουσεία και γενικά η πολιτιστική δραστηριότητα και να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι επαναλειτουργίας τους, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν την εγγενή θεραπευτική δύναμη της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο κοινωνικό σύνολο.

Share This Post!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις !